Grondstoffen voor een betere toekomst

Terug naar blog

Meer dan ooit staan we voor een enorme uitdaging wat onze voeding betreft. Om voldoende (gezonde) voeding op aarde te garanderen in de toekomst moet de industrie dringend op zoek naar nieuwe economische modellen. En dat kan gaan van het vinden van nieuwe grondstoffen tot het aannemen van een circulair ecosysteem…

Onze natuurlijke bronnen raken uitgeput, mislukte oogsten nemen toe door de opwarming van de aarde en de extreme weersomstandigheden, natuurlijke soorten sterven uit, de hectare landbouwgrond wordt ontoereikend… Elk jaar lezen we meer verontrustende krantenkoppen. En daarnaast hebben we te maken met een paradoxale overconsumptie door de mens, waardoor de gemiddelde energie-inname te hoog ligt.

Het wordt hoe langer, hoe dringender om in actie te schieten zodat we voldoende voeding kunnen blijven garanderen voor de hele bevolking op aarde. Wordt 2020 het jaar om het tij te keren?

Lees ook: Farmaceutische industrie: naar een meer circulaire economie?

Afvalstromen hergebruiken tot een circulair ecosysteem

Met man en macht proberen we nieuwe strategieën te vinden om onze wereld duurzamer te maken. We kunnen bijvoorbeeld inzetten op nieuwe en meer gevarieerde grondstoffen. Daarnaast kan ook de efficiëntie van de aanvoer en het gebruik van de grondstof verbeterd worden. Zo gaf Flanders Food aan tijdens hun recentste “Inspiration days”.

Om duurzamer om te gaan met onze voeding kunnen we streven naar een circulair ecosysteem en valorisatie van de nevenstromen. Zo wordt de grondstof volledig benut. Tijdens het congres werd duidelijk dat er tegenwoordig reeds verschillende initiatieven bestaan om het zogenaamde “afval” te hergebruiken: herverwerking van onverkochte bananen, pitten hergebruiken uit de sapindustrie, producten ontwikkelen met non-conform food… Er wordt zelfs onderzoek verricht naar een volledig gesloten ecologisch systeem, zodat planten zelfs op mars kunnen worden gekweekt!

Inzetten op plantaardige grondstoffen

Het efficiënt gebruiken van de grondstoffen is één zaak. Echter kan het telen van bepaalde bronnen die we courant gebruiken een gigantische impact hebben in andere landen. Het ligt misschien wel ver van ons bed, maar het kan binnen enkele jaren een rechtstreekse invloed hebben op ons bord!

Grote gebieden worden bijvoorbeeld opgeëist voor de plantages van soja, cacaobonen en palmbomen.

En op ons bord? Voor een meer duurzaam voedingspatroon wordt aangeraden het aandeel plantaardige voeding te verhogen om de inname van dierlijke eiwitten te verminderen. Daarnaast wordt de focus gelegd op voedsel afkomstig van duurzame productie en handel, zonder uitputting van de bodem. Zoals voedingsmiddelen van biologische landbouw, seizoensgebonden en lokale producten.

Wist je dat…
Een dieet dat gunstig is voor het milieu kan ook helpen in de strijd tegen overgewicht en obesitas!

De consument begeleiden in deze ambitieuze veranderingen maakt deel uit van onze missie. Om hierin te slagen moeten we onze know-how samenbundelen. Een concreet voorbeeld? Het e-book dat we in 2019 ontwikkelden, samen met de Louis Bonduelle Foundation.

 

Boone C., Flanders’ Food, 05 december 2019.
Flanders’ FOOD Inspiration day ‘New resources, new opportunities’, 29/11/2019, De Rode Bol, Gent.