De Karott' Touch

Karott’ stelt originaliteit en creativiteit ten dienste van kwaliteit zonder afbreuk te doen aan de wetenschap.

Onze Projecten

Campagnes, tools, woorden en illustraties... in het juiste format en tegelijkertijd doelgericht! We streven ernaar om steeds innovatief te blijven, zodat onze communicatie bijdraagt aan gedragsveranderingen omtrent voeding en gezondheid.

Nutrition Square

Consulting, Digital / augustus, 2014

Nestlé wenst bij te dragen aan de levenskwaliteit van haar consumenten, met name door educatieve informatie rond voeding en gezondheid, een handig hulpmiddel in de dagelijkse praktijk van gezondheidsprofessionals en diëtisten. Het is dan ook daarom dat in België Nestlé en Karott’ de krachten hebben gebundeld om samen een digitaal en informatief platform te ontwikkelen ten behoefte van gezondheidsprofessionals: www.foodinaction.com stelt verschillende tools ter beschikking om deskundigen bij te staan tijdens hun consultaties. Er wordt informatie aangeboden voor deskundigen, alsook praktische tools voor hun patiënten. Deze educatieve fiches worden ontwikkeld in samenwerking met diëtistenverenigingen (UPDLF/VBVD).

Overige projecten

Consulting, Copy, Design, Health, Nutrition / augustus, 2007

In lijn met de keuze van onze missie voor informatie over voeding en gezondheid, ontmoet en begeleidt Karott’ verschillende vooraanstaande gesprekspartners en klanten binnen de agro-voedingsindustrie, farmaceutische of institutionele sectoren… Meer weten? Vind hier een overzicht van de bedrijven die we momenteel begeleiden in hun projecten!