Karott’ Food.ID: wat is de nutritionele kwaliteit van je product?

Terug naar blog

Naast de smaak bepalen nog allerlei andere factoren de intrinsieke kwaliteit van een voedingsproduct én de kwaliteit die de consument waarneemt. Met een nutritionele audit op maat kun je de sterke en zwakke punten van je producten meten. Zo kun je ze optimaal positioneren en de meest aangewezen communicatieassen uitstippelen. Karott’ vertelt je meer over zijn Karott’ Food.ID-strategie.

De smaak van een product mag dan wel een van de hoofdcriteria blijven, toch hechten consumenten steeds meer belang aan de impact van voeding op hun gezondheid. De nutritionele kwaliteit die ze waarnemen, wordt dus een nieuw keuzecriterium.

Maar wat is de nutritionele kwaliteit van een product? Hoe meet en interpreteer je deze? Met de Karott’ Food.ID, onze nutritionele audit op maat.Nutri-Score en meer…

De nutritionele samenstelling van een product is uiteraard een belangrijk element. Zo steunt de Nutri-Score, die nu ook in België beschikbaar is, op een deel van de nutritionele kenmerken van het product. Deze score maakt het echter niet mogelijk om bijvoorbeeld een interessant gehalte aan calcium of vitamine B12 te benadrukken.

Het is ook belangrijk te weten of het gehalte van een of andere interessante voedingsstof hoog genoeg is voor een bepaalde voedings- of zelfs gezondheidsclaim op de verpakking conform de Europese regelgeving.

Bewerkingsgraad en natuurlijkheid

Natuurlijkheid is een andere, sterke tendens in de verwachtingen van de consumenten. Het kan leiden tot een herformulering om ongewenste elementen (bv. azokleurstoffen en kunstmatige aroma’s) te elimineren en te vervangen door natuurlijke ingrediënten en extracten.

Ook de bewerkingsgraad, beschreven door de NOVA-classificatie (de meest gebruikte classificatie in onderzoek en voedingsleer) wint steeds meer aan belang. Aan de basis ligt de stigmatisering van ultrabewerkte voedingsmiddelen.

Binnen die categorie bestaan er evenwel aanzienlijke verschillen in voedingswaarde: een product kan een heel goede Nutri-Score, maar een slechte NOVA-score hebben … Of omgekeerd!

De identiteit onthullen en het product valoriseren

De consument heeft keuze uit verschillende mobiele apps die met behulp van een kwaliteitsscore als leidraad dienen. Maar de criteria van deze scores berusten slechts gedeeltelijk op wetenschappelijke inzichten en zijn niet volledig. In de meeste gevallen kun je het product en de portie niet eens in een bredere voedingscontext, afhankelijk van de behoeften, plaatsen.

De herkomst van de ingrediënten, de omstandigheden waarin de producten worden vervaardigd, de verpakking… Al deze facetten moeten geval per geval worden bestudeerd. Onze nutritionele audit Karott’ Food.ID haalt een fijne kam door de verschillende aspecten van een product (Nutri-Score, NOVA, ingrediëntenlijst), maar neemt ook de gedetailleerde samenstelling onder de loep.

Ons doel? De ware identiteit van je producten onthullen, je begeleiden bij de ontwikkeling en herformulering ervan, de optimale positionering bepalen en de beste communicatieassen voor de valorisatie ervan definiëren. Neem contact met ons op: info@karott.be