Een langere vakantie
om langer te leven

Terug naar blog

Volgens een studie met een follow-up van veertig jaar is het geheim voor een lang leven … genoeg vakantie nemen! Een aantrekkelijke en leuke belofte, die bovendien gebaseerd is op betrouwbare wetenschappelijke feiten.

De studie werd afgelopen augustus voorgesteld op het congres van de ESC (European Society Cardiology) in München, en wordt binnenkort gepubliceerd in The Journal of Nutrition, Health & Aging.

Is vakantie essentieel voor onze gezondheid?

Denken dat een gezonde levensstijl volstaat om een intensief werktempo te compenseren, is een volstrekte illusie. Zonder vakantie, en dan bij voorkeur een redelijk lange vakantie, is het namelijk onmogelijk om alle stress en bijbehorende negatieve gevolgen van je af te schudden.

Het begon allemaal tussen 1974 en 1975 met de Helsinki Businessmen Study, waaraan 1.222 mannelijke kaderleden van middelbare leeftijd deelnamen, geboren tussen 1919 en 1934. De deelnemers vertoonden allemaal minstens één cardiovasculaire risicofactor (roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, hoog triglyceridengehalte, glucose-intolerantie, overgewicht). Ze werden in twee groepen verdeeld: een controlegroep (610 mannen) en een interventiegroep (612 mannen), en gedurende vijf jaar gevolgd. De interventiegroep kreeg elke vier maanden mondeling en schriftelijk advies dat de mannen aanmoedigde om aan lichaamsbeweging te doen, gezond en evenwichtig te eten, een gezond gewicht te handhaven en te stoppen met roken. Als het advies onvoldoende bleek, kregen de deelnemers (bloeddrukverlagende of hypolipemiërende) medicijnen voorgeschreven om hun cardiovasculaire risicofactoren te verminderen.

De controlegroep kreeg geen speciale aandacht en werd niet door de onderzoekers gezien.

Minder overlijdens dankzij meer vakantie

Na vijf jaar toonden de resultaten een verlaging van het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten met 46% in de interventiegroep in vergelijking met de controlegroep. Na vijftien jaar (1989) echter noteerden de onderzoekers een groter aantal sterfgevallen in de interventiegroep dan in de controlegroep.

De studie, die werd voorgesteld op het ESC-congres, liep over een periode van veertig jaar (2014) en hield rekening met (van tevoren niet gemelde) gegevens op het gebied van werk, slaap en vakantie. Analyses toonden aan dat het sterftecijfer constant hoger lag in de interventiegroep vergeleken met de controlegroep tot in 2004, terwijl het sterftecijfer tussen 2004 en 2014 in beide groepen hetzelfde bleek.

Bij nadere analyse van de feiten konden de onderzoekers een kortere vakantie associëren met het hogere aantal sterfgevallen in de interventiegroep. In die laatste groep hadden managers die 3 of minder dan 3 weken vakantie per jaar namen, 37% meer kans om te overlijden tussen 1974 en 2004 dan leidinggevenden die meer dan 3 weken vakantie hadden genomen.

De vakantieduur had echter geen invloed op het sterfterisico in de controlegroep.

Wat concluderen we daaruit?

Dat veel werken, weinig slapen en te korte vakanties nemen, niet verstandig lijkt als je lang wilt leven – al helemaal niet als je cardiovasculaire risicofactoren vertoont!

In de jaren 1970 was omgaan met stress nog geen onderdeel van het behandelingsprogramma, maar inmiddels is dat gelukkig wel goed geïntegreerd in de praktijk. Bovendien beschikken we nu over doeltreffendere medicijnen.

Toch is het duidelijk dat het geen enkele zin heeft om niet lang genoeg vakantie te nemen, om welk excuus dan ook!

Sommigen hebben dat allang begrepen, maar anderen zouden daar beter een voorbeeld aan nemen! En jij, hoeveel dagen vakantie heb jij dit jaar genomen?

Referentie:
European Society of Cardiology (ESC), 28 Aug 2018, geraadpleegd op 14/09/2018.