GDPR: de revival van de klantenrelatie?

Terug naar blog

Er circuleren heel wat artikelen en informatie over GDPR. Mensen hebben schrik. Over minder dan honderd dagen wordt de wetgeving van kracht … Los van het dwingende aspect biedt de GDPR echter een mooie opportuniteit om weer aan te knopen met de basisprincipes van klantenrelaties. En dat is goed nieuws voor iedereen!

Voor wie net terug is uit een winterslaap: wat is GDPR?

De GDPR of General Data Protection Regulation legt in Europa een nieuw juridisch kader vast voor het gebruik van persoonsgegevens van burgers. Deze verordening werd in april 2016 goedgekeurd door het Europese Parlement en gaat in op 25 mei 2018, met een overgangsperiode van twee jaar.

Ze is van toepassing op alle bedrijven (niet alleen Europese) die interactie willen met burgers van het ‘oude continent’.

Heel kort samengevat berust deze wetgeving op vier grote pijlers:

 1. Transparantie over de verzamelde gegevens, met name over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en de doeleinden van de gegevensinzameling.
 2. Het verkrijgen van toestemming, die op ieder ogenblik traceerbaar en bewijsbaar is.
 3. Het informeren over de nieuwe rechten op de overdraagbaarheid en het verwijderen van de gegevens.
 4. Het delen van de verantwoordelijkheid met de onderaannemers.

Checklist om in orde te zijn

Alles hangt uiteraard af van hoe goed je thuis bent in dit onderwerp, maar deze kleine checklist kan zeker handig zijn:

 • Controleer of de verordening wel degelijk op jou betrekking heeft, voordat je een hele reeks maatregelen gaat nemen met je bedrijf.
 • Analyseer de ingezamelde persoonsgegevens. Hoe worden ze verwerkt? Voor welk gebruik? Welke personen zijn verantwoordelijk? Doe indien nodig een beroep op een gespecialiseerde advocaat.
 • Creëer een nieuwe rol binnen je onderneming, die van Data Protection Officer, en schets de grote lijnen van zijn opdracht.
 • Organiseer en beveilig de interne processen.
 • Herbekijk alle contracten met je leveranciers.

Dit is niet het einde van de reclame!

Wees optimistisch in plaats van verongelijkt te reageren op je lot of een halfleeg glas te zien! De GDPR biedt een echte opportuniteit op Europees niveau, harmoniseert het speelveld en vermijdt uitzonderingen – en dus ook oneerlijke concurrentie.

Met andere woorden: gedaan met bedenkelijke praktijken, en lang leve het vertrouwen in adverteerders die het verdienen. Het is ook gedaan met reclamepraktijken die niet opgemerkt worden (wegens te programmatisch). Leve de creatievere (en dus interessantere) campagnes, die gebaseerd zijn op inhoud. Mediaplanning komt dus weer in de gratie.

Jawel, de GDPR is het ideale excuus om een streep te trekken onder de uit de hand lopende ontmenselijking van de klantenrelaties. Zo snel mogelijk en op alle niveaus zoeken naar toestemming (dé grondslag van de nieuwe wetgeving) wordt in deze context één van je strategische doelen. Betrouwbare gegevens van goede kwaliteit verzamelen, kan een ander mogelijk doel zijn.

Tot slot betekent de GDPR ook het begin van een betere kennis van de klant dankzij een persoonlijkere relatie:

 • CRM-applicaties, voorzien van DQM-tools (data quality management) om je te concentreren op het inwinnen van gegevens met toegevoegde waarde.
 • Vereenvoudigde en beveiligde webformulieren.
 • Ludieke campagnes met pushberichten, die de klant een aanbod doen en hem tegelijk aansporen om meer informatie over zichzelf te geven …
 • Kortom: meer respect, verfijndheid, creativiteit, menselijkheid en inhoud, en minder robots. Hasta la vista, baby …!

Meer info vind je op de officiële website van de Europese Commissie.

Referenties:

Data is the new gold, Wolters Kluwer, geraadpleegd op 12/02/2018.

Salgues F., Les 4 commandements du RGPD, emarketing.fr, 09/01/2018.

GDPR Portal, www.eugdpr.org.

Salgues F., Infographie RGDP : la check-list pour se mettre en conformité, emarketing.fr, 27/10/2017.

La GDPR signe-t-elle la fin de l’âge d’or de la publicité en ligne?, FredCavazza.net, 25/09/2017.