Energiedranken en verslavende stoffen: is er een verband?

Terug naar blog

Onderzoekers van de School of Public Health van de universiteit van Maryland bogen zich over die kwestie. Het tijdschrift Drug and Alcohol Dependence publiceerde onlangs de resultaten van hun studie, die werd uitgevoerd bij een staal van 1.100 studenten.

Eerst cafeïnehoudende dranken, en later …

Kan het feit dat je op jonge leeftijd energiedranken met een hoog cafeïnegehalte drinkt, aanzetten tot het gebruik van verslavende middelen op volwassen leeftijd? We stellen vast dat veel jongvolwassenen regelmatig energiedranken drinken, maar die consumptie afbouwen naarmate ze ouder worden. Volgens deze studie bij een cohort van 21- tot 25‑jarigen die vijf jaar lang werden geobserveerd, stellen we echter vast dat iets meer dan de helft van de studenten energiedranken blijft consumeren. Ook merken we dat die jongvolwassenen vanaf 25 jaar significant vaker zonder medische reden cocaïne gebruiken of stimulerende middelen waarvoor een doktersvoorschrift nodig is, en duidelijk meer alcohol drinken. Ook na rekening te hebben gehouden met eventueel eerder gebruik van middelen en andere risicofactoren, bleef dat verband significant.

No drink, no drug

Jongeren die hun consumptie van energiedranken geleidelijk afbouwden in de loop van die vijf jaar, en jongeren die helemaal geen energiedranken gebruikten, vertoonden geen enkel verhoogd risico om naar verslavende middelen te grijpen, aldus de studie.

Het belang van deze studie is dat ze antwoordelementen aandraagt, maar uiteraard is meer onderzoek noodzakelijk om een verband te kunnen leggen tussen beide fenomenen.