Karott’ ontwikkelt de Voedingstak

Terug naar blog

Food in Action, het Institut Paul Lambin (Haute École Léonard de Vinci) en de Hoge Gezondheidsraad hebben samen een nieuw pedagogisch referentiemodel ontwikkeld. De Voedingstak stelt de 5 pijlers om beter te eten voor.

nutrigraphics-epi-alimentaire-priorites-1

Een heuse primeur in het vakgebied: een educatief model dat 5 voedingsprioriteiten voorstelt en zowel federale als gewestelijke steun geniet. Naast de FOD Volksgezondheid, zetten Gezond Leven en Vlaanderen is Zorg hun schouders onder de Vlaamse versie. Aan Waalse zijde geniet de Franse versie van het model, l’Épi alimentaire, de steun van het agentschap AVIQ.

De Voedingstak werd ontwikkeld door Food in Action van Karott’ en het departement Voedingsleer van het Institut Paul Lambin (Haute Ecole Léonard de Vinci). Voedingsbodem voor het model was advies nr. 9284 van de Hoge Gezondheidsraad.

De Voedingstak vult de Voedingspiramide aan

De Voedingstak vervangt de Voedingspiramide (eveneens ontwikkeld door Karott’) of Voedingsdriehoek niet. De tool vult beide modellen veeleer aan. De Voedingspiramide is een algemeen model dat alle voedingsgroepen in een evenwichtig eetpatroon in kaart brengt. De Voedingstak plaatst de 5 voedingsprioriteiten in de kijker, met het oog op extra levensjaren in goede gezondheid, dankzij voeding.

In het licht van een overvloed aan voedingsinformatie spreken de voedingsprioriteiten tot ons gezond verstand.

Een kiemproces van 3 jaar

De Voedingstak werd ontwikkeld op basis van de nieuwe voedingsaanbevelingen voor België. Die werden opgesteld door de Hoge Gezondheidsraad (advies nr. 9284, 2019). In tegenstelling tot nutritionele aanbevelingen, die zich uitspreken over voedingsstoffen, gaat het hier om de eerste aanbevelingen steunend op voedingsmiddelen.

De Hoge Gezondheidsraad raadpleegde bijna 3 jaar lang heel wat deskundigen om tot zijn uiteindelijke advies te komen. Dat kreeg de naam Food Based Dietary Guidelines, maar voorzag geen bijhorend visueel model. Die taak viel Food in Action te beurt. De referentiespeler inzake voeding voor Belgische gezondheidsprofessionals nam de conclusies van de Hoge Gezondheidsraad als solide basis voor een handige, nieuwe, aantrekkelijke en wetenschappelijk onderbouwde tool.

De Voedingstak werd uitgewerkt en ontwikkeld met de input van deskundigen die actief bijdroegen tot het opstellen van de nieuwe voedingsaanbevelingen. Het model is met andere woorden het resultaat van overleg en samenwerking. Het wordt gratis aangeboden om met behulp van voeding en sensibilisering bij te dragen tot een betere samenleving.

Je vindt de Voedingstak en onze andere
referentiemodellen op www.foodinaction.com