Jouw gezondheidsinfo op maat van je publiek

Terug naar blog

De resultaten van de recentste Gezondheidsenquête (2018) geven aan dat een derde van de Belgen voor hen belangrijke gezondheidsinformatie niet begrijpt. Hoe kunnen we de communicatie verbeteren, de toegankelijkheid van gezondheidsinformatie vergroten en deze duidelijker maken voor ons publiek? Preventieve maatregelen voorstellen, behandelingen toelichten of gedragswijzigingen aanbevelen … Wanneer we op risico’s wijzen, aandoeningen bespreken of aanbevelingen doen, hebben we immers slechts 1 doel voor ogen: zoveel mogelijk personen wijzen op de invloed ervan op hun gezondheid.

Sciensano en gezondheidsvaardigheden

Voor het eerst peilde de Gezondheidsenquête dus naar de gezondheidsvaardigheden. Die term verwijst naar het vermogen van individuen en groepen om informatie rond gezondheid te identificeren, te begrijpen, te evalueren en te gebruiken met het oog op een betere gezondheid. De resultaten stemmen tot nadenken. 66,6 % van de Belgen ouder dan 15 jaar is voldoende in staat om gezondheidsinformatie te lezen, te begrijpen en te gebruiken. 27,8 % beschikt daarentegen slechts over beperkte gezondheidsvaardigheden. En van 5,6 % is het niveau ondermaats.

Die resultaten zijn deels te verklaren door sociaaleconomische en demografische factoren. Toch moeten we helaas vaststellen dat – anno 2018, nota bene – vrouwen en senioren, inwoners van Brussel en Wallonië, mensen met chronische aandoeningen en laaggeschoolden het kwetsbaarst waren.

Enkele cijfers

gezondheidsinfo karott

De patiënt centraal?

Het is een idee waarmee de sector ons tegenwoordig om de oren slaat. Misschien moeten we er toch maar wat mee … Om patiënten centraal te plaatsen in hun eigen gezondheidszorg, moeten we hen tot onze bondgenoten maken in de preventie en behandeling van aandoeningen of ziekten (naargelang de situatie). We moeten hen dan ook de middelen aanreiken opdat ze volop kunnen meewerken, en moeten hen daarnaast wijzen op het belang van hun houding en verzorging. In dat verband is het van cruciaal belang om onze informatie en boodschappen af te stemmen op hun eigen vaardigheden. Waarom verspreiden we die informatie dan niet in uiteenlopende formats (teksten, video’s, podcasts, infographics, animaties enz.)? We kunnen de informatie daarnaast in meer of mindere mate samenvatten (beknopt, uitgebreid of heel gedetailleerd).

Het doel bestaat erin de patiënten de voor hen meest nuttige informatie te verschaffen, afgestemd op hun niveau, opdat ze hun aandeel in hun eigen verzorging of behandeling tot een goed einde brengen.

De hoeveelheid informatie en detail kan worden afgestemd op de behoeften van de patiënt.

5 vragen voor een geslaagde communicatie

  • Wie is mijn doelpubliek? (Mannen, vrouwen, senioren, jongeren enz.)
  • Hoe wil ik mijn doelpubliek bereiken?
  • In welke vorm giet ik de informatie voor hen?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat de boodschap goed begrepen wordt?
  • Wie kan me op weg helpen naar een toegankelijke en doeltreffende informatiestrategie?

https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/summ_PR_FR_2018.pdf