Hoe kan influencer marketing de voedingskeuzes beïnvloeden?

Terug naar blog

Tot wie wendt de consument zich vandaag wanneer hij op zoek is naar voedingsadvies of naar een merk dat zijn gezondheid ten goede komt? Uiteraard blijven medische deskundigen een vaste waarde, maar tegenwoordig treden er ook nieuwe communicatoren op de voorgrond in de reclamewereld: influencers. Om de sociale media en merkvoorkeuren doeltreffend in te zetten, is het cruciaal te weten hoe ze in elkaar zitten en hoe je ermee aan de slag gaat.

Het is een feit: consumenten hebben steeds minder interesse in de traditionele boodschappen van merken. Ze zijn te stereotiep, te commercieel … bij een hypergeconnecteerd, hypergeïnformeerd, onvoorspelbaar publiek dat snel verandert van voorkeur, stralen ze nog weinig vertrouwen uit. Dit alomtegenwoordige fenomeen beïnvloedt ook de agro-voedingssector, vooral wanneer er sprake is van een meerwaarde op het vlak van gezondheid, voeding en duurzaamheid. Waarom? Omdat de consument globaal gezien de voedingsclaims niet begrijpt, de etiketten moeilijk kan ontcijferen (en in ons land zelfs moeilijk kan lezen, aangezien ze in drie talen moeten verschijnen), verbaasd is over de prijs en verward is door de geruststellende boodschappen van veel merken. Een invloedsstrategie met ervaren influencers is dus een logische keuze, zij het met selfmade bloggers, experts of zelfs medische deskundigen met charisma en zin voor communicatie.

Wat is influencer marketing eigenlijk?

In de psychologie staat beïnvloeden voor het proces waarbij de ene persoon (de beïnvloeder) het standpunt van een andere persoon doet veranderen. Invloed is dus een ombuiging, een onmerkbaar en diepliggend fenomeen. Het doel is het gedrag en de beslissing van een potentiële gebruiker veranderen. Influencer marketing baseert zich op de faam, de draagwijdte en vooral de authenticiteit van de influencer. Vanwaar dit grote succes? De traditionele communicatiemodellen hebben hun beste tijd gehad! De consumenten zijn een stuk veeleisender en moeilijker te bereiken op het internet. Reclame maken moet gebeuren langs de redactionele weg, en een meerwaarde bieden is noodzakelijk. Daarnaast stellen de consumenten zich vaker wantrouwig op en hebben ze nu veel meer vertrouwen in mond-tot-mondreclame en in ‘menselijke’ opiniemakers dan in een boodschap die het merk zelf verspreidt. Ook om een bericht authentieker en vertrouwder te maken, is het zinvol om met een influencer te werken. Die aanpak is mogelijk in tal van situaties: consumenten sensibiliseren op het vlak van zoetstoffen, ze regelmatiger yoghurt laten eten omwille van de gezondheidsvoordelen ervan, het dagelijks leven en mogelijke behandelingen van patiënten die een zware ziekte hebben in de kijker zetten (multiple sclerose, ziekte van Parkinson …).

Welke voordelen zijn er in vergelijking met andere communicatiecampagnes?

Scoren op digitaal niveau via een influencer, betekent dat je voordeel kunt trekken uit een groter aantal gegevens. De resultaten zijn objectiever en kwantitatiever dan bij andere, traditionele communicatiemodellen. De ROI is eenvoudiger te meten en te analyseren. Het is makkelijker een specifieke doelgroep of zelfs een nieuw publiek (dat van de influencer) te bereiken en zo dichter bij potentiële consumenten te komen. Deze communicatiemethode geeft ook sneller resultaten, omdat influencers meestal zeer reactieve en geëngageerde communities achter zich hebben, een parameter die de merken zeker moeten meenemen in hun respons. Influencer marketing is echter ook sociaal kapitaal, en het is heel belangrijk de regels van de influencer tegenover zijn publiek te respecteren. Die relatie is dus ook een goede test voor het merk, dat kwantitatief en kwalitatief kan groeien door de evolutie van de boodschappen die de influencer uitdraagt en de vragen/antwoorden en interactie met zijn community die eruit voortvloeien. En last but not least: influencer marketing heeft ook een indirecte en soms zelfs directe impact – naargelang de relevantie en de kracht ervan – op het offline gedrag van de consument, en bijgevolg ook op de aankopen.

Influencer marketing: ga meteen aan de slag!

Ben je ook overtuigd van het nut van een influencer marketingcampagne? Wil je er meteen invliegen? Ons advies? Neem contact met ons op. We tonen je waarom en hoe je er vandaag al mee aan de slag kunt, zodat je meteen profiteert van alle huidige voordelen van een communicatiemethode die zowel in de gezondheidssector als in de voedingssector nog uniek is … En boeit dit onderwerp je echt? Lees dan voor je eraan begint ook ons volgende bericht over de mogelijke valkuilen!

Categorieën : ConsultingDigitalNutrition
Gepost door Nicolas Rousseau, 27/09/2017