Farmaceutische industrie: naar een meer circulaire economie?

Terug naar blog

De verwachtingen wat betreft de circulaire economie waren nooit eerder zo hooggespannen. Uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, uitsterving van natuurlijke soorten, bewustzijn over de economische ontwrichtingen, paroxismale overconsumptie en angst voor de toekomst … De circulaire economie spaart geen enkele sector. Alle industrieën moeten dringend op zoek naar nieuwe economische modellen om ecologische schade te voorkomen en het beheer van de hulpbronnen te optimaliseren.

Uiteraard ontspringt ook de farmaceutische industrie de dans niet. Maar hoe integreren we onder meer afvalpreventie, eco-ontwerp, recyclage, industriële synergie en duurzaamheid in deze sector die zich inzet voor onze gezondheid en ons welzijn?

Gezondheid van mens en milieu beschermen

De farmaceutische industrie onderzoekt, produceert en commercialiseert geneesmiddelen, en wil zo de menselijke en dierlijke gezondheid voortdurend verbeteren.

Deze medische en technologische expertise is cruciaal voor individuen, maar moet zeker ook deel uitmaken van een globalere verantwoorde aanpak mét aandacht voor de planeet.

In een context van grootse uitdagingen wereldwijd is de farmaceutische sector al enkele jaren aan het evolueren naar een circulaire economie. Wat betekent dat concreet? Minder uitstoot van broeikasgassen, een optimaal water- en energieverbruik, minder afvalproductie en minder vervuiling. Talrijke laboratoria* hebben de Caring for Climate-verklaring ondertekend en gooien zich als bedrijf actief in de strijd tegen de klimaatverandering (milieubehoud, duurzame ontwikkeling, waterzuivering enz.).

Maar onze planeet heeft misschien niet genoeg aan al deze aanpassingen. Daarom oefent de bevolking steeds meer druk uit en ijvert ze voor strengere beleidslijnen. In het recent gepubliceerde rapport European industry in the 21st century: New models for resource productivity van The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (CLG) praten 14 Europese bedrijven (uit diverse sectoren) openlijk over hun engagement. Ze vertellen over hun maatregelen voor een beter beheer van de gebruikte hulpbronnen en pleiten voor een sterke politieke steun van de Europese Unie en de EU-lidstaten om de overgang naar een efficiënte en duurzame circulaire economie te versnellen.

*(Allergan, Bayer, GSK, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Takeda enz.)

Geen reactie, maar actie

Denken in termen van reactie is voltooid verleden tijd! Daarmee bedoelen we recyclage (gebruiksaanwijzing, verpakking, papier, spuiten, injectienaalden enz.), besparing van hulpbronnen (water, energie, biodiversiteit enz.), de terugwinning van energie (energie recupereren via verbranding van niet-gebruikte geneesmiddelen), collectieve sensibilisering (duurzame aankoop van geneesmiddelen door ziekenhuizen, instellingen en particulieren) en milieuvriendelijkere innovaties. Het is hoog tijd om nieuwe industriële strategieën te bedenken met aandacht voor eco-ontwerp, oplossingen voor minder afvalproductie en hergebruik van secundaire materialen, terugwinning van afval, industriële synergie, delen van infrastructuren, industrieel materiaal, hulpbronnen, technologieën enz.

We hebben daarvoor niet alleen een duidelijk en coherent beleidskader voor preventie, herstel en hergebruik nodig. Ook een fiscaal kader met de beginselen van een circulaire economie (verlaging van de belasting op arbeid ten gunste van de belastingheffing op hulpbronnen) dat de bedrijven stimuleert om een efficiënte en duurzame overgang door te voeren, is hier op zijn plaats.

De farmaceutische industrie heeft er zelf ook alle belang bij, want dit komt haar imago ten goede. Milieubewuste consumenten zullen ongetwijfeld meer vertrouwen hebben in en trouw blijven aan bedrijven die er alles aan doen om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Maar zijn de omstandigheden daarvoor wel goed genoeg? Wat zijn de verwachtingen en behoeften van de farmaceutische industrie? Kan ze een voorbeeldfunctie opnemen?

De toekomst zal het uitwijzen … Als de toekomst tenminste nog zin heeft!

www.leem.org/performances-environnementales-soutenir-et-consolider-les-efforts-en-faveur-de-lenvironnement