De consument wil duurzaam consumeren

Terug naar blog

In een wereld die razendsnel evolueert, maakt ook het consumentengedrag diepgaande veranderingen door. Zo hangt het engagement van de consument steeds meer af van de antwoorden die een bepaald product of merk biedt, en of die overeenstemmen met zijn waarden en verwachtingen.

Consumptie moet zinvol zijn

Jezelf eens lekker verwennen, een steentje bijdragen aan een betere wereld of morele waarden, of gewoon een traktatie voor jezelf: de consument streeft tegenwoordig een bepaalde logica na in zijn consumptiepatroon door het maken van zinvolle keuzes. Deze rol als bijdrager wordt zodanig fundamenteel dat het voor bedrijven en ondernemingen niet slim zou zijn om er geen rekening mee te houden en te denken dat het wel zal overwaaien. De nieuwe consument wil zich oprecht engageren door producten te consumeren waarin hij eerlijkheid, verbondenheid enz. vindt.

Mvo-benadering

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een concept dat de bijdrage van het merk weerspiegelt aan de duurzame ontwikkeling door oplossingen te bieden voor de behoeften van de consument zonder schade toe te brengen aan het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te kunnen voorzien.

Dit verschijnsel gaat overigens veel verder dan alleen de consumptie van voedingsmiddelen. De voornaamste criteria die de consument nastreeft, hebben vooral betrekking op:

– de kwaliteit en de traceerbaarheid van de ingrediënten of materialen;

– de milieu-impact van de productie;

– de maatschappelijk verantwoorde aanpak.

Alles moet dus zinvol zijn. Dit transversale fenomeen doordringt tegenwoordig de hele maatschappij en alle activiteitensectoren in diverse maten van ontwikkeling. Tussen de regels door zien we een consument die persoonlijk voordeel wil, om vervolgens op meer algemene wijze ook bij te dragen aan zijn omgeving en het milieu.

Een verschijnsel dat we aandachtig en met vooruitziende blik blijven volgen …